Albatrosz Repülõ Egyesület

 •  
 •  
 •  
 •  

Az Albatrosz Repülõ Egyesület

Az Albatrosz Repülõ Egyesületet 1989 –ben, 10 fõ, a repülésért elkötelezett sportember alapította, Székesfehérváron. A repülõteret és repülõ eszközöket nélkülözõ kis csoport alapvetõen sárkányrepüléssel és ejtõernyõzéssel foglalkozott.

Az elsõdleges cél megfelelõ felszálló terület megszerzése és kialakítása. Kezdetben Székesfehérvár környezõ mezõgazdasági területein végeztük a repüléseket. Késõbb a 8 –as út melletti volt MHSZ modellezõ repülõtéren repültünk, melyet az Iszkaszentgyörgyi Önkormányzattól béreltünk.

A terület azonban nem volt igazán alkalmas a repülésre. Az elsõ jelentõs áttörést az a lehetõség hozta, hogy Börgöndön 1992 –ben a katonai repülés megszûnt, és az akkori parancsnokkal Drienko Ottó alezredes úrral sikerült megállapodnunk a repülõtér használatáról.

A Börgönd repülõtér polgári célú kialakítása

1995. szeptember 1. –tõl vehettük át a Börgöndi reptér felszálló pályáját és a volt katonai repülõtér tûzoltósági épületét, valamint a felszálló mezõ és a volt katonai hangár között lévõ raktár épületet.

A tûzoltósági épület teljesen lerobbant állapotban volt. Az épületet a további állagmegõrzés érdekében tatarozni kellett, és az egész tetõfelületet újra szigeteltük.

Az épületben meg kellett oldani a víz és az elektromos ellátást. A rendszeres betörések miatt az épületet elektronikus védelemmel láttuk el és bekapcsoltuk a távfelügyeleti rendszerbe.

Az épületben kialakítottunk tantermet, a szakosztályoknak helyiségeket, ejtõernyõs raktárt, diszpécser szobát, tea - konyhát, mellékhelyiségeket (WC, fürdõ hideg - meleg vízzel).

A téli oktatások és továbbképzések zavartalan lebonyolítása érdekében a tantermet fûthetõvé kellett tenni. A repülés feltétele, hogy a pilóták folyamatos és rendszeres képzéseken vegyenek részt, mert csak így biztosítható a naprakészség és az új ismeretek elsajátítása.

A tûzoltó gépkocsik tárolására kialakított helyeket motoros sárkányok tárolására kellett átalakítani. A hangárajtók nyithatóságát megoldottuk, a kényelmesebb elhelyezés érdekében.

Az évek során bebizonyosodott, hogy a repülõtéren csak akkor tudjuk fenntartani, illetve továbbfejleszteni a repülést, ha új hangárat építünk, melyben a nagyobb fesztávú gépeket is el tudjuk helyezni. A volt katonai hangár túl messze volt a felszálló mezõtõl.

A folyamatos fejlõdés eredményeként a 2005. évben, szponzorok segítségével sikerült egy új hangár épületet felhúzni a régi, volt tûzoltó épület mellé. 2007. az újabb igények miatt a hangárkapacitás további bõvítése vált szükségessé, melynek eredménye egy „rendezvény” hangár, az elõzõekben épített hangár mellé, melyben a nagy létszámú események kerülnek lebonyolításra.

XVI. Országos ejtõernyõs találkozó Börgöndön 2007.

 

Az új hangárok a már meglévõ épülettel együtt melyben a szakosztály helyiségek, az oktató terem, a büfé, valamint a szociális helységek vannak, egy igazi sportrepülõ bázis kialakulását tették lehetõvé Börgöndön.

Az új hangárok Börgöndön 2007.

Az új könnyûszerkezetes hangárok alapvetõen a vitorlázó és motoros gépek tárolására és kisebb javítására szolgálnak. A klub fejlõdésével a további ultrakönnyû gépeket is itt tudjuk elhelyezni. Az új létesítményeket is bekapcsoltuk az elektronikus védelmi rendszerbe.

Az Albatrosz Repülõ Egyesület fejlõdése

Az évek során a terület tulajdonosa többször változott szerencsére azonban minden tulajdonossal sikerült a megfelelõ kapcsolatot kialakítani és a bérleti szerzõdéseket megkötni. Így sikerült a repülésben a jogfolytonosságot fenntartani.

Az elmúlt 18 év alatt az egyesület sokat fejlõdött. Létszámban folyamatosan nõtt és jelenleg már több mint 100 fõ. Az alapvetõ elv, hogy minden repülni vágyó, vagy a repüléshez kötõdõ sporttársat szívesen fogadunk. Az egyesület tevékenysége több sportágat ölelt fel, ami állandóan bõvül:

 • Ejtõernyõs Szakosztály
 • Modellezõ Szakosztály
 • Motors Sárkányrepülõ Szakosztály (ide tartoznak a motoros pilóták is)
 • Motoros-siklóernyõ Szakosztály
 • Öreg Sasok Szakosztály
 • Vitorlázó Szakosztály (ide tartoznak a motoros vitorlázók is).

Repülõtér üzemeltetés, régiós rendezvények

Székesfehérvár nagy repülõ múltra tekint vissza 1916 –tól léghajós zászlóalj, 1933 –tól sóstói repülõtér mûködött. A repülés képviseletét napjainkban az Albatrosz Repülõ Egyesület testesít meg Börgöndön.

Repülõnap 2006.

A pálya mérete (1200x200 m) és elhelyezkedése kitûnõ lehetõséget kínál kiképzési célokra az ejtõernyõs ugróknak, a motoros-, a vitorlázó-, a sárkányrepülõ-, a kisgépes, a sport és szabadidõs repüléseket kedvelõ pilótáknak. A felszálló mezõtõl elkülönítve a terület nyugati részén alakítottuk ki a modellezõ fel- és leszálló pályát.

A terület a repülés mellett alkalmas egyéb szabad teret igénylõ rendezvények megtartására is. A területen folyamatosan rendezünk csapatépítõ tréningeket, más egyesületekkel összejöveteleket, repülõmajálisokat, és az egyesület minden évben megrendezi az ország egyik legnagyobb civil légiparádéját, a Börgöndi Repülõnapot, melyre évente több ezer látogató érkezik.

A szervezet

2007. évi repülõ szemle

Sportegyesület lévén, demokratikus önkormányzattal rendelkezõ, bejegyzett közhasznú szervezet vagyunk. A közgyûlések között az elnökség felel a sportegyesület megfelelõ mûködtetéséért. Az ezzel kapcsolatos feladatokat társadalmi munkában végezzük. A repülési tevékenység szakmai feladatait (elméleti, gyakorlati oktatás) a szakosztályvezetõk koordinálják szintén társadalmi munkában. Az egyesületnek fizetett alkalmazottja nincs.

Jelenlegi céljaink

A jelenleg megvalósítandó cél az egyesület további mûködtetése és fejlesztése, alkalmazkodva a megváltozott igényekhez. A régióban a repülési hagyományok õrzése.

Repülõmúzeum kiállítás az Alba Pláza elõtt.

A tagok tagdíja, az önkormányzati és egyéb támogatások a létesítményeink fenntartását, illetve a repülõ egyesület mûködõképességét hivatott biztosítani. Közhasznú szervezetként a sportrepülés vonatkozásában a feladataink:

 • Az egyesületi célok megvalósítása érdekében sportáganként szakosztályok létrehozása és mûködtetése, a sportágak mûködési feltételeinek biztosítása.
 • Folyamatos gondoskodás a légisportok népszerûsítésérõl, az utánpótlás nevelésérõl, felkészítésérõl, tagjai szakmai színvonalának emelésérõl.
 • Hazai és nemzetközi sportesemények és versenyek megrendezése, a szövetségek, valamint más sportegyesületek által megrendezett versenyeken való részvétel.
 • Az országos sportági szakszövetségek céljai megvalósításának elõsegítése, munkájuk támogatása.

Fiatalok nevelése

A repülõ hagyományok õrzése, az aktív repülés szépségeinek bemutatása. Az újonnan megalakult vitorlázórepülõ szakosztály vonzza a régió fiataljait. Hozzásegíti õket, hogy szabadidejüket friss levegõn hasznosan töltsék el, és fejlesszék a csapatközpontú gondolkodásmódjukat. Az egyesületi tagságon keresztül egy olyan sport részesei lehetnek, ahol a csapatmunkán kívül szerepet kap az egyéni teljesítmény is.

Repülés elõtti eligazítás.

Az egyesület a mûködtetett rendszerén keresztül a sportág egyik leghatékonyabb módját alakította ki a repülés mûvelésének. Így sikerült elérni, hogy a tagok jelentõs része 15-30 év közötti sportoló.

Rövid távú célok

A repülés biztonsága érdekében a jogszabályok, elõírások betartásával a repülés fejlesztése, propagálása.

Kiemelkedõ, magas színvonalú oktatás, a napjainkban rendelkezésre álló legmodernebb technikai eszközök igénybevételével.

Az ARE pilótái a Boeing 737 szimulátorban

A Repülõmúzeum feltételeinek a megteremtése, a megfelelõ szakemberek összevonása, a repülõeszközök átvétele a Honvédelmi Minisztériumtól.

Hosszú távú célok

A repülési hagyományok õrzésével, a napjaink kihívásainak megfelelõ repülõ bázis megteremtése.

A polgári repülési szervezett, és az európai viszonyoknak megfelelõ kialakítása, mûködtetése.

Az általunk bemutatott programok, oktatóanyagok, megoldások széles körben elterjedjenek, segítve ezzel a társadalmi elfogadtatást, más repülõ szervezetek munkáját.

Minél több, a repülés iránt érdeklõdõ fiatalt megnyerni a repülõsportnak.

Repülõnap 2006.

Információk

Albatrosz Repülő Egyesület
8000 Székesfehérvár, Radványi utca 6.
Adószám: 19092908-2-07
Bankszámla szám: Budapest Bank 10102952-01361819-00000001
Telefon: +36 30 9598-897
Telephely: Börgönd repülőtér

LHBD (Börgönd)
119.560 - ALBA INFO
01 LH 19 RH - 10km SE Székesfehérvár
Drop-Zone: +36 70 624-8884

Hol talál meg bennünket

GPS segítségével: 'SZÉKESFEHÉRVÁRON A BÖRGÖNDI UTAT' kell beírni, elindulni a várostól kifelé kb. 7-8km-t. Az út végén van a reptér.

Az M7 autópályáról le kell hajtani Székesfehérvár - Szekszárd (Auchan bevásárlóközpont) kijáratnál. Utána Székesfehérvár centrum az irány. Megközelítőleg 800m után jobb kéz felőli MOL benzinkútnál, a kút előtt derékszögben jobbra, majd az utca végén megint jobbra. Ez az út vezet a reptérre. Ez egy rossz minőségű beton út, ami átmegy az M7 alatt. A reptér bejárata előtt vezet egy vasúti sín, azt átlépve a kapun áthaladva már csak a belső utat kell követni.

Помощь для Joomla.
A honlap minél teljesebb használatának érdekében, valamint elektronikus kommunikációnk fejlesztése végett sütiket használunk. Amennyiben nem ért egyet céljainkkal, úgy Önnek joga van megtagadni ezt, vagy további információkért megtekinteni adatkezelési irányelveinket.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELFOGAD ELUTASÍT